22.3 C
Athens
Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πείτε αυτή την προσευχή για να απαλλαγείτε από το άγχος!

ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ: Η προσευχή για το άγχος της εποχής μας βοηθάει ώστε να αιτηθείτε στο Θεό την βοήθειά Του για να διώξετε ή να μειώσετε το άγχος της καθημερινότητας.

Πριν όμως διαβάσουμε την ευχή και προσευχηθούμε στον Κύριο με θέρμη για να μας απαλλάξει από το άγχος της καθημερινότητας ας αναλογιστούμε λιγάκι το πως προσευχόμαστε!

Θα πρέπει την προσευχή μας να μην την διακατέχει άγχος, ανυπομονησία και προπαντός ελαφρότητα!

Αναλογιστήκαμε πόσες φορές προσπαθήσαμε να προσευχηθούμε ενώ στην καρδιά μας υπήρχε τρικυμία; Πόσες φορές ζητήσαμε κάτι στην προσευχή μας επίμονα αλλά δεν είδαμε να πραγματοποιείτε;

Οι περισσότεροι θέλουμε να πραγματοποιηθούν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε αν είναι καλά για την ψυχή μας αλλά παρ’ όλα αυτά επιμένουμε με σθένος να πραγματοποιηθούν!

Μην προσπαθούμε στην επικοινωνία μας με τον Θεό να εντάξουμε το άγχος. Να προσευχόμαστε με ηρεμία και να φροντίζουμε να ανοίγουμε τα πνευματικά μας αυτιά..! Μην θέλουμε κάτι επίμονα και απλά το ζητάμε…

Προσευχήσου απλά! Άκουσε την ψυχή σου και ταξίδεψε κοντά στον Θεό. Άνοιξε τον εν Χριστώ δίαυλο επικοινωνίας στην κατάλληλη συχνότητα και συντονίσου με τον Χριστό!

Η προσευχή σου να μην είναι προσευχή απελπισίας!

Μην ξεχνάς πως ο Κύριος μας αγαπάει πολύ περισσότερο από ότι εμείς οι ίδιοι αγαπάμε τον εαυτό μας!

Η προσευχή άλλωστε είναι η αβίαστη επικοινωνία με τον Κύριο.

- Advertisement -

Μην απογοητεύεσαι και ας νομίζεις κάποιες στιγμές ότι δεν βρίσκει «ανταπόκριση» η προσευχή σου! Ο Κύριος να είσαι σίγουρος πως ακούει. Θα πράξει με τον καλύτερο τρόπο για εμάς!

Είναι καλό πάντα να ζητάμε το ωφέλιμο για την ψυχή μας διότι εμείς δεν ξέρουμε ποιο είναι αλλά ο Κύριος γνωρίζει…

Αφού λοιπόν εμπιστευτούμε τον Θεό πλήρως ας προσευχηθούμε με θέρμη ώστε να καταπολεμήστε το στρες με την προσευχή.

Προσευχή για το άγχος της εποχής μας
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Δόξα σοί ο Θεός ημών, δόξα σοί.

Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρεις φορές)

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

(Ψαλμός 97)

ΑΣΑΤΕ τω Κυρίω άσμα καινόν, ότι θαυμαστά εποίησεν ο Κύριος· έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίων ο άγιος αυτού. 2 εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού, εναντίον των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. 3 εμνήσθη του ελέους αυτού τω ‘Ιακώβ και της αληθείας αυτού τω οίκω ‘Ισραήλ· είδοσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. 4 αλαλάξατε τω Θεώ, πάσα η γη, ασατε και αγαλλιάσθε και ψάλατε· 5 ψάλατε τω Κυρίω εν κιθάρα, εν κιθάρα και φωνή ψαλμού· 6 εν σάλπιγξιν ελαταίς και φωνή σάλπιγγος κερατίνης αλαλάξατε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. 7 σαλευθήτω η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. 8 ποταμοί κροτήσουσι χειρί επί το αυτό, τα όρη αγαλλιάσονται, 9 ότι ήκει κρίναι την γην· κρινεί την οικουμένην εν δικαιοσύνη και λαούς εν ευθύτητι.

Απολυτίκιον Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης. Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως

Σηλυβρίας τον γόνον και Αιγίνης τον έφορον, τον εσχάτοις χρόνοις φανέντα αρετής φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ως ένθεον θεράποντα Χριστού, αναβλύζει γαρ ιάσεις παντοδαπάς τοις ευλαβώς κραυγάζουσι. Δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε θαυματώσαντι, δόξα τω ενεργούντι διά σου πάσιν ιάματα.

Δι’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

*Όπως δημοσιεύθηκε στο ekklisaonline.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Latest Posts

ΑΛΛΑ ΝΕΑ...

STAY IN TOUCH

TO BE UPDATED WITH ALL THE LATEST NEWS, OFFERS AND SPECIAL ANNOUNCEMENTS.