14.7 C
Athens
Πέμπτη, Απρίλιος 15, 2021
More

    ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

    Αυτές είναι οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ασφαλή χειρισμό των σορών αποθανόντων ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από COVID-19

    - Advertisement -

    Υπάρχουν ειδικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τον χειρισμό σορών αποθανόντων προσώπων που αποτελούν ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα της COVID-19;

    Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αποδεικτικά στοιχεία μετάδοσης του SARS-CoV-2 μέσω του χειρισμού σορών αποθανόντων προσώπων. Ο δυνητικός κίνδυνος μετάδοσης που συνδέεται με τον χειρισμό σορών αποθανόντων προσώπων που αποτελούν ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα της COVID-19 θεωρείται χαμηλός και μπορεί να σχετίζεται με:

    • άμεση επαφή με τη σορό ή με σωματικά υγρά όπου υπάρχει παρουσία του ιού
    • άμεση επαφή με μολυσμένες μικροβιοφόρες ουσίες.

    Καθώς ο SARS-CoV-2 μπορεί να παραμείνει βιώσιμος σε επιφάνειες για 7 ημέρες υπάρχει η πιθανότητα ο ιός να παραμένει επίσης στις σορούς αποθανόντων προσώπων. Επομένως, η περιττή επαφή ατόμων που δεν φορούν μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) με τις σορούς θα πρέπει να ελαχιστοποιείται.

    Όσοι έρχονται σε άμεση επαφή με αποθανόντες που αποτελούν κρούσματα της COVID-19 (ύποπτα ή επιβεβαιωμένα) θα πρέπει να προστατεύονται από την έκθεση σε μολυσμένα σωματικά υγρά, μολυσμένα αντικείμενα ή άλλες μολυσμένες επιφάνειες στο περιβάλλον μέσω της χρήσης κατάλληλων ΜΑΠ.

    - Advertisement -

    Απαιτείται τουλάχιστον χρήση γαντιών και μακρυμάνικης αδιάβροχης ρόμπας.

    Κατά τον βασικό χειρισμό, ο κίνδυνος που συνδέεται με τη μετάδοση σταγονιδίων ή αερολυμάτων από τις αναπνευστικές οδούς του αποθανόντος θεωρείται μικρός.

    Αντίθετα, οι διαδικασίες που παράγουν αερολύματα ή οι διαδικασίες που μπορεί να προκαλέσουν εκτόξευση υγρών κατά τη διάρκεια νεκροψίας ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο και απαιτείται χρήση κατάλληλων ΜΑΠ [π.χ. μέσων για την προστασία των ματιών και μασκών υψηλής αναπνευστικής προστασίας, κατηγορίας 2 ή 3 (FFP2, FFP3)].

     

    Προετοιμασία στον τόπο θανάτου-Τελευταίες διαδικασίες (φροντίδα μετά θάνατον)

    Ως «τελευταίες διαδικασίες» νοείται η προετοιμασία του αποθανόντος αμέσως μετά τον θάνατο και πριν από τη μεταφορά. Ομάδες που συχνά εμπλέκονται σε αυτήν τη δραστηριότητα μπορεί να είναι το προσωπικό υγειονομικής  περίθαλψης, η οικογένεια/οι πενθούντες και οι θρησκευτικοί λειτουργοί. Οι κίνδυνοι μετάδοσης κατά τις τελευταίες διαδικασίες συνδέονται κυρίως με την άμεση επαφή με τη σορό ή με σωματικά υγρά όπου υπάρχει παρουσία του ιού ή με μολυσμένες μικροβιοφόρες ουσίες ή επιφάνειες στον τόπο φροντίδας του αποθανόντος.

    • Οι συνηθισμένες και μη επεμβατικές διαδικασίες φροντίδας της σορού, όπως το χτένισμα, ο καθαρισμός και το πλύσιμο, μπορούν να πραγματοποιούνται με τη λήψη των κατάλληλων βασικών προφυλάξεων και τη χρήση ΜΑΠ που εμποδίζουν τη μετάδοση μέσω της άμεσης επαφής. Απαιτείται τουλάχιστον χρήση γαντιών και μακρυμάνικης αδιάβροχης ρόμπας.
    • Εάν πρόσωπα που δεν είναι εκπαιδευμένα στην τήρηση των βασικών προφυλάξεων και στη χρήση ΜΑΠ πρόκειται να συμμετάσχουν στις τελευταίες διαδικασίες αγγίζοντας τη σορό (π.χ. οικογένεια, συγγενείς και θρησκευτικοί λειτουργοί), το προσωπικό πρέπει να εξασφαλίζει τη σχετική παροχή βοήθειας. Εάν ηδιαθεσιμότητα των ΜΑΠ είναι περιορισμένη ή δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό για να επιβλέπει τη χρήση των ΜΑΠ από τους επισκέπτες, να εξετάζεται το ενδεχόμενο περιορισμού της άμεσης φυσικής συμμετοχής προσώπων που δεν αποτελούν προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης, στον βαθμό που αυτό είναι αποδεκτό.

     

    Προετοιμασία για μεταφορά

    • Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο να τυλίγει τις σορούς πριν από τη μεταφορά θα πρέπει να χρησιμοποιεί κατάλληλα ΜΑΠ για να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε μολυσμένα σωματικά υγρά, μολυσμένα αντικείμενα και άλλες μολυσμένες επιφάνειες στο περιβάλλον. Το προτεινόμενο σύνολο ΜΑΠ για το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την τύλιξη των σορών ή την τοποθέτησή τους σε σάκους είναι γάντια και μακρυμάνικη, αδιάβροχη ρόμπα. Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου και διαχείριση αποβλήτων στον τόπο θανάτου
    • Συνιστάται τακτικός καθαρισμός και, έπειτα, απολύμανση. Το προσωπικό καθαρισμού θα πρέπει να χρησιμοποιεί νοσοκομειακά απολυμαντικά, δραστικά κατά των ιών. Εάν υπάρχει έλλειψη νοσοκομειακών απολυμαντικών, η απολύμανση μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,1% (αραίωση 1:50, εάν χρησιμοποιείται λευκαντικό για οικιακή χρήση σε αρχική συγκέντρωση 5%) μετά τον καθαρισμό με ουδέτερο απορρυπαντικό, παρόλο που δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης εναντίον του SARS-CoV-2 [9]. Εάν μια επιφάνεια είναι πιθανόν να υποστεί ζημιά λόγω του υποχλωριώδους νατρίου, μια εναλλακτική είναι να χρησιμοποιείται ουδέτερο απορρυπαντικό και, έπειτα, αιθανόλη σε συγκέντρωση 70%.
    • Τα απορρίμματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μολυσματικά νοσοκομειακά απόβλητα κατηγορίας Β (UN3291) [10] και ο χειρισμός τους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις πολιτικές της δομής υγειονομικής περίθαλψης και τους τοπικούς κανονισμούς.
    • Επιπλέον των παραπάνω συστάσεων, το προσωπικό καθαρισμού και διαχείρισης αποβλήτων θα πρέπει να φορά κατάλληλα ΜΑΠ: χειρουργική μάσκα, γάντια, γυαλιά και ρόμπα [11].

     

    Μεταφορά από τον τόπο θανάτου στον τόπο φύλαξης της σορού

    • Θα πρέπει να ελαχιστοποιείται η άμεση επαφή με τη σορό ή με σωματικά υγρά κατά τη μεταφορά της σορού από τον τόπο θανάτου και κατά την παραλαβή της στους καθορισμένους τόπους φύλαξης σορών.
    • Όσοι έρχονται σε επαφή με την τυλιγμένη σορό θα πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλα ΜΑΠ για να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε μολυσμένα σωματικά υγρά, μολυσμένα αντικείμενα και άλλες μολυσμένες επιφάνειες στο περιβάλλον. Το προτεινόμενο σύνολο ΜΑΠ είναι γάντια και μακρυμάνικη, αδιάβροχη ρόμπα.

     

    Φύλαξη και προετοιμασία της σορού πριν από την ταφή/αποτέφρωση

    • Η κάλυψη με σάβανο και η προετοιμασία της σορού για έκθεση ή/και την κηδεία μπορούν να πραγματοποιηθούν με την τήρηση των κατάλληλων βασικών προφυλάξεων και τη χρήση ΜΑΠ για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού μέσω της άμεσης επαφής. Απαιτείται τουλάχιστον χρήση γαντιών και μακρυμάνικης αδιάβροχης ρόμπας.
    • Μπορεί να πραγματοποιηθεί έκθεση της σορού για τους πενθούντες. Εάν οι συγγενείς ή θρησκευτικοί εκπρόσωποι πρόκειται να αγγίξουν τη σορό, θα πρέπει να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις και να χρησιμοποιούνται ΜΑΠ για την πρόληψη της μετάδοσης μέσω της άμεσης επαφής. Απαιτείται τουλάχιστον χρήση γαντιών και μακρυμάνικης αδιάβροχης ρόμπας. Το προσωπικό πρέπει να εξασφαλίζει ότι παρέχεται βοήθεια στους συγγενείς για την κατάλληλη χρήση των ΜΑΠ. Εάν η διαθεσιμότητα των ΜΑΠ είναι περιορισμένη ή δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό για να επιβλέπει τους επισκέπτες, να εξετάζεται το ενδεχόμενο περιορισμού του αγγίγματος κατά την έκθεση.
    • Εάν απαιτείται νεκροψία, θα πρέπει να αποφεύγονται, εάν είναι δυνατόν, διαδικασίες που παράγουν αερολύματα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ταχέως περιστρεφόμενων ηλεκτρικών εργαλείων. Εάν είναι πιθανή η παραγωγή αερολυμάτων (για παράδειγμα εάν χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά εργαλεία), θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα ΜΑΠ.
    • Επιτρέπεται η ταρίχευση με τη λήψη των κατάλληλων βασικών προφυλάξεων και τη χρήση ΜΑΠ για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού μέσω της άμεσης επαφής. Απαιτείται τουλάχιστον χρήση γαντιών και μακρυμάνικης αδιάβροχης ρόμπας. Ταφή/αποτέφρωση
    • Επιτρέπεται η ταφή/αποτέφρωση αποθανόντων οι οποίοι ήταν επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα της COVID-19.

    ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ