Ο Υφ. Ανάπτυξης μιλάει για το ΤΕΠΙΧ, τις επιχειρήσεις, τις καταγγελίες στο 1520 και τον κλάδο που θα δώσει 600.000 θέσεις εργασίας