ΕΛΛAΚΤΩΡ: Οι Ολλανδοί δεσμεύτηκαν ότι θα αγοράσουν το 12,5% του Λ. Μπόμπολα

Σημαντική μετοχή θέση στον Ομιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέκτησε η ολλανδική Reggeborgh Invest.

Η εταιρεία Reggeborgh Invest (η οποία έχει ποσοσστό και στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), με έδρα το Rijssen της Ολλανδίας, απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, μια κίνηση που συνιστά σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

H Reggeborgh Invest που κατείχε ήδη το 4,96% της ΕΛΛΑΚΤΩΡ συμφώνησε με τον Λεωνίδα Μπόμπολα για να να αποκτήσουν call option. To δικαίωμα προαίρεσης (που μπορεί να ασκηθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2021) αφορά σε ποσοστό 12,5%, δηλαδή το ποσοστό του κ. Μπόμπολα. Σε περίπτωση που ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεση το ποσοστό τηςReggeborgh Invest θα φτάσει το 17,51%.

Η ανακοίνωση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο ΧΑΑ

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί ενημέρωση, που έλαβε την 16.09.2020 από μέτοχό της ως εξής:

Η REGGEBORGH INVEST B.V. με έδρα το Rijssen της Ολλανδίας, μέτοχος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ενημερώνει για μεταβολή στη συμμετοχή της και τα δικαιώματα ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ως αποτέλεσμα πιθανής μελλοντικής άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης (Call Option).

Συγκεκριμένα, την 10.09.2020 απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) 26.882.023 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στη ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,5457% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Η ημερομηνία λήξης είναι 180 ημέρες μετά την 10.09.2020 και η περίοδος άσκησης/μετατροπής είναι μεταξύ της 1ης και της 180ης ημέρας μετά την 10.09.2020.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή: άμεση συμμετοχή 4,9693% (ήτοι 10.647.870 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές), έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 4,9693% (ήτοι 10.647.870 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς (Call Option): άμεση συμμετοχή 17,5150% (ήτοι 37.529.893 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές), έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 17,5150% (ήτοι 37.529.893 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Πρόσθετες πληροφορίες

Η REGGEBORGH INVEST B.V. δεν ελέγχεται από κανένα φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3556/2007 και δεν ελέγχει καμιά άλλη οντότητα που να κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής στην εκδότρια ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Πηγή: iefimerida.gr