«Συνεργασία για τη στήριξη της εξωστρέφειας»

29

Η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ της Πολιτείας και των επιχειρηματικών φορέων για την υποστήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων, αποτελεί σημαντικό ζητούμενο για την αύξηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Του Κωνσταντίνου Μίχαλου

Το στόχο αυτό υπηρετεί η πρόσφατη υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του υπουργείου Εξωτερικών και συγκεκριμένα της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Αντικείμενο της συμφωνίας είναι ο από κοινού σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοβουλιών στήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της επιχειρηματικής δικτύωσης και προβολής στις αγορές του εξωτερικού.

Η συνεργασία αφορά, μεταξύ άλλων, στη συνδιοργάνωση επιμορφωτικών και ενημερωτικών δράσεων για επιχειρήσεις, με αξιοποίηση του δικτύου των γραφείων ΟΕΥ, αλλά και των διεθνών επαφών της ΚΕΕΕ στο πλαίσιο της οικονομικής διπλωματίας, ενώ προβλέπονται και κοινές δράσεις επιμόρφωσης των νέων στελεχών των γραφείων ΟΕΥ σχετικά με τους στόχους, τις δυνατότητες και τις ανάγκες των Ελλήνων εξαγωγέων σε κάθε αγορά.

Ένα ακόμη σημαντικό πεδίο της συμφωνίας αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Επιμελητηριακής Κοινότητας και υπουργείου Εξωτερικών για την εξαγωγική δραστηριότητα σε αγορές – στόχους, για το συντονισμό και την παρακολούθηση του ετήσιου προγράμματος εξωστρέφειας και επιχειρηματικών αποστολών, καθώς και για διμερείς ή πολυμερείς διακρατικές συμφωνίες, που επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας θα διερευνηθεί επίσης από κοινού η δυνατότητα αξιοποίησης πόρων από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, καθώς και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, για την υλοποίηση δράσεων στήριξης του εξωστρεφούς προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η Επιμελητηριακή Κοινότητα έχει αποδείξει, ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, ότι μπορεί να στηρίξει ουσιαστικά τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, βοηθώντας στην κάλυψη του ελλείμματος ενημέρωσης και δικτύωσης που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Η συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών είναι μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία, η οποία μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετα οφέλη και αξία, τόσο για τους εξαγωγείς, όσο και για την ελληνική οικονομία.

  • Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του ΕΒΕΑ και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

Πηγή: newsbeast.gr