Κεντρικά Εργαστήρια Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ: Ακριβής & αξιόπιστη διάγνωση

76

Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ διαθέτει προηγμένης τεχνολογίας Κεντρικά Εργαστήρια, στα οποία διενεργείται όλο το φάσμα των ιατρικών εξετάσεων. Έτσι επιτυγχάνουμε τη γρήγορη και αξιόπιστη διάγνωση κάθε νόσου, τη συνεπή παρακολούθηση της κάθε θεραπείας, αλλά και την έγκαιρη ανίχνευση παθολογικών αποκλίσεων πριν αυτές εκδηλωθούν.

Τα Κεντρικά Εργαστήρια του ΥΓΕΙΑ  διαθέτουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και πλήρες σύστημα μηχανοργάνωσης για τον συστηματικό έλεγχο της διακίνησης των δειγμάτων και της εκτέλεσης των εξετάσεων. 

Τα Τμήματα που περιλαμβάνονται στα Κεντρικά Εργαστήρια είναι:

Αιματολογικό  
Βιοχημικό  
Μικροβιολογικό  
Ανοσολογικό – Ορμονολογικό
Ουροχημικό- Παρασιτολογικό
Τμήμα ειδικών αγόνων εξετάσεων 
Αιμοδοσία 

Τα Κεντρικά Εργαστήρια του ΥΓΕΙΑ λειτουργούν με τα πρότυπα του ISO 9001, του ISO 15189 και ακολουθούν τις διαδικασίες του Joint Commission International  Accreditation-Standards for Clinical Laboratories (JCI).
 Παράλληλα, συνεργάζονται με εξωτερικά διαπιστευμένα εργαστήρια και κέντρα αναφοράς, για τη διενέργεια ειδικών εξετάσεων. 

Κεντρικά Εργαστήρια Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ: Ακριβής & αξιόπιστη διάγνωση

Σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων VITEK MS MALDI TOF

Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την ταχεία ταυτοποίηση μικροοργανισμών από κλινικά δείγματα, παρέχοντας έγκαιρη πληροφόρηση για την επιλογή της καλύτερης δυνατής αντιβιοτικής θεραπείας αλλά και των κατάλληλων ενεργειών στο πλαίσιο διαχείρισης επιδημιών και περιορισμού μετάδοσης των λοιμώξεων.

Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης έως και 192 δειγμάτων ταυτοχρόνως, είναι σχεδιασμένο για τη βέλτιστη ροή εργασίας στο κλινικό μικροβιολογικό εργαστήριο, και διαθέτει εγκρίσεις FDA και CE/IVD για διαγνωστική χρήση. 

Κεντρικά Εργαστήρια Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ: Ακριβής & αξιόπιστη διάγνωση

Διαγνωστικό Σύστημα FilmArray

Είναι το σύστημα ταχείας ανίχνευσης παθογόνων Αναπνευστικού, Γαστρεντερικού και Κεντρικού Νευρικού Συστήματος καθώς και των Αιμοκαλλιεργειών το οποίο δίνει αποτελέσματα για τη διάγνωση του υπεύθυνου για τη λοίμωξη μικροβίου σε μία ώρα (60 λεπτά) από τη λήψη του δείγματος. 

Το σύστημα διαθέτει εγκρίσεις FDA και CE/IVD για διαγνωστική χρήση και εφαρμόζεται 

σε ρινικά δείγματα για τον έλεγχο του Αναπνευστικού, συμπεριλαμβανομένου του ιού γρίπης H1N1
σε διαρροϊκές κενώσεις για το Γαστρεντερικό
σε εγκεφαλονωτιαίο υγρό για το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 
και σε δείγμα αίματος θετικής αιμοκαλλιέργειας  

Πηγή: www.hygeia.gr

Πηγή: protothema.gr