Γενική Πρόξενος της Οδησςού Δέσποινα Κουκουλοπούλου στην συναυλία του Γ.Νταλάρα