Έτσι χάρισαν όλα τα κόμματα 2 δις ΕΥΡΩ στη Siemens

248

Του Δικηγόρου Παναγιώτη Χασιώτη

Εκδικάζεται την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η συνταγματικότητα της «συμφωνίας συμβιβασμού» μεταξύ του Ελληνικού δημοσίου και της Siemens. Το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ΄ αριθμ. 3930/2015 απόφασή του παρέπεμψε, λόγω μείζονος σπουδαιότητας, στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου να κρίνει την συνταγματικότητα και τη νομιμότητα της «συμφωνίας συμβιβασμού» που ολοκληρώθηκε το 2012 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Siemens.

Στην υπ΄ αριθμ. 3930/2015 δικαστική απόφαση σημειώνεται ότι η Siemens από τις δεσμεύσεις που αποδέχθηκε με την υπογραφή της «συμφωνίας συμβιβασμού», δεν έχει ακόμη υλοποιήσει τους όρους που αφορούν τις επενδύσεις της γερμανικής εταιρείας στην Ελλάδα και την παροχή 90 εκατ. ευρώ για «υποστήριξη φορέων και δραστηριοτήτων της Ελληνικής Δημοκρατίας».
Στις 26-10-2012 ο Σύλλογος «Έλληνες Φορολογούμενοι» προσφύγαμε, με Αίτηση Ακυρώσεως που καταθέσαμε οι δικηγόροι Παναγιώτης Χασιώτης και Χρήστος Κλειώσης, κατά της επαίσχυντης σύμβασης Δημοσίου – SIEMENS με την οποία απαλλάχθηκε σκανδαλωδώς η Γερμανική εταιρεία από τη καταβολή νόμιμων αποζημιώσεων στο Ελληνικό Δημόσιο, ύψους τουλάχιστον δύο δισεκατομμυρίων Ευρώ (!).

Όπως προκύπτει από το από 24-01-2011 Πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τη Siemens το Ελληνικό Δημόσιο υπέστη την εξής ζημία:
«Από όλες τις αποφάσεις  των γερμανικών δικαστηρίων προκύπτει ότι για όλες τις συμβάσεις που  συνήψε με τη SIΕMENS, το Ελληνικό Δημόσιο:
Α) κατέβαλε για κάθε μία 10% επιπλέον της αξίας της που αντιστοιχούσε σε «προμήθειες», μυστικές συμφωνίες και «λαδώματα», με την υπογραφή των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής από τα αρμόδια όργανα, και
Β) τα αρμόδια όργανα του  Δημοσίου γιά την εκταμίευση και  πληρωμή των ποσών των συμβάσεων, πείσθηκαν να προβούν σε αυτές τις πληρωμές από την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών εκ μέρους των συμβληθέντων στις πιο πάνω συμβάσεις. Αυτό συνίστατο στην αξία του 10% επί του ποσού κάθε σύμβασης με αντίστοιχη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου που υπολογίζονταν στην κοστολόγηση του έργου και στον συνολικό προϋπολογισμό, μετακυλίονταν, δηλαδή, στη σύμβαση, πληρώνονταν επομένως σε κάθε περίπτωση από τον αντισυμβαλλόμενο της Siemens. Η τελευταία δεν δαπανούσε βέβαια τεράστια ποσά ετησίως για να μειώνει, αλλά για να αυξάνει τα έσοδά της.  Ο επακριβής  προσδιορισμός της ζημίας, τόσο θετικής  και  όσο και αποθετικής,  που  υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο και  τα νομικά πρόσωπα που προφανώς υπερβαίνει κατ’ εκτίμηση το ποσό των 2.000.000.000,00 Ευρώ.
Αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο από 24-01-2011 Πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τη Siemens (σύμφωνα με τις ΟΜΟΦΩΝΕΣ 6η και 11η πορισματικές αναφορές). Σημειωτέον ότι το πόρισμα ήταν ΟΜΟΦΩΝΟ και υπογράφηκε από ΟΛΑ τα κόμματα της Βουλής (!).
Η άμεση περιουσιακή ζημία του Ελληνικού Δημοσίου, από τις παράνομες και υπαίτιες πράξεις της SIEMENS, προσδιορίσθηκε σε τουλάχιστον δύο δισεκατομμύρια Ευρώ (!). Το ποσόν των δύο δισεκατομμυρίων Ευρώ δεν περιλαμβάνει την αποθετική ζημία του Δημοσίου (διαφυγόντα κέρδη), την ηθική βλάβη του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και τα νόμιμα πρόστιμα που έπρεπε να είχαν επιβληθεί στη Siemens με βάση την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Παρά ταύτα, και σε εμφανή δυσαναλογία με το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, η Συμφωνία Συμβιβασμού απάλλαξε τη Siemens από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον δύο δισεκατομμυρίων Ευρώ (!) και το Ελληνικό Δημόσιο παραιτήθηκε των νομίμων αξιώσεών του και συμβιβάστηκε με άφεση χρέους του εκ μέρους της Siemens για οφειλές του προς αυτήν ποσού 80 εκατομμυρίων ευρώ και με την καταβολή από τη Siemens ποσού 90 εκατομμυρίων ευρώ σε χρονικό ορίζοντα πέντε ετών.
Στη δίκη της SIEMENS στις 24-03-2015 ενώπιον του Δ’ Τμήματος του ΣΤΕ, στην οποία εκπροσώπησα την «Ένωση Φορολογουμένων» μαζί με τη συνάδελφο δικηγόρο Μαρία Σκιαδιώτη, το Ελληνικό Δημόσιο υπερασπίσθηκε, δια του εκπροσώπου του, τη Συμφωνία απαλλαγής της SIEMENS από την καταβολή των αποζημιώσεων (!) και όλα αυτά παρά τα όσα διακηρύττει η σημερινή Κυβέρνηση για πλήρη αποκατάσταση της ζημίας του Ελληνικού Δημοσίου και την ακύρωση της σκανδαλώδους σύμβασης που υπεγράφη τον Αύγουστο του 2012 από τον τότε Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα.
Η Siemens έχει πληρώσει πρόστιμα στο εξωτερικό, 400 εκατ. δολάρια πρόστιμο πλήρωσε μόνο στις Η.Π.Α., για τις δωροδοκίες που έχει κάνει παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Η απαλλαγή της SIEMENS το 2012 από την υποχρέωση αποζημίωσης του Ελληνικού Δημοσίου αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μνημονιακής περιόδου. Για εμάς η υπόθεση της SIEMENS δεν έκλεισε!